УЖ
Українська Čeština
Polska English
LVIV - Open to the World

Український журнал

Druhým rokem ve stínu války
Всі попередні номери

Druhým rokem ve stínu války Milí čtenáři,
bolest, kterou ruská invaze způsobila Ukrajině, pohnula celým civilizovaným světem. Mnoho z nás pochopilo, že svět, který jsme znali jako bezpečný, skončil 24. února 2022. Tohoto pocitu nebyly ušetřeny ani naše děti, které ač nemají zkušenosti s válkami či totalitním zřízením, rychle poznaly, že se děje něco velmi závažného.
Nemáme mnoho příležitostí ani platforem, ze kterých bychom mohli slyšet hlas nové generace, a proto můžeme mít pocit, že se jí tak složité téma, jakým je válka, netýká, že nad ním nepřemýšlejí a že ho neprožívají. Studentská esejistická soutěž, kterou každoročně pořádá Knihovna Václava Havla, však ukázala, že je to přesně naopak. Mladí lidé válku prožívají, války se bojí, studují ji do detailů a přemýšlejí o jejích příčinách.
Knihovna Václava Havla tuto soutěž pořádá již šestnáctým rokem, tentokrát na téma Druhým rokem ve stínu války. Jak se nás dotýká válka, kterou známe jen z médií, a přesto jsme její součástí?
Sám Václav Havel, pro kterého byl esej jedním z ústředních žánrů, si otázku, jakou roli v této či jakékoli jiné válce hrajeme a jak se k ní vztahujeme jako země i jako jednotlivci, kladl opakovaně. „V dnešním světě tak mnohonásobně propojeném, kde všechno má svůj přímý či nepřímý vliv kdekoli jinde, je třeba systematicky posilovat a šířit pocit obecné odpovědnosti za svět. A to neplatí jen o válečných konfliktech, ale i v ekologii a mnoha dalších oblastech. Ve světové politice větší přítomnost tohoto pocitu globální odpovědnosti postrádám.“ (rozhovor pro bosenskohercegovinský nezávislý časopis BH Dani, květen 1994)
Nejlepší práce vybírala pětičlenná porota složená ze známých osobností českého veřejného života, těmi letos byli spisovatelka a novinářka Adéla Knapová, spisovatel a pedagog Vratislav Maňák, spisovatel a novinář Jiří Peňás, spisovatel, textař, historik a publicista Petr Placák a ukrajinistka Lenka Víchová.
Do soutěže přišlo celkem 71 studentských esejů z 24 středních škol z 8 krajů České republiky. Osm studentů a studentek bylo ze středních odborných škol, zbytek z gymnázií. Letošní ročník vyhrál Matyáš Sahula ze Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb v Litoměřicích. My vám v tomto čísle nabízíme devatenáct z nich.
Generace náctiletých je už tou generací, pro kterou pár set kilometrů, jež nás dělí od válčící země, nic neznamená. Je to generace, která nezná hranice a chápe, že v jistých oblastech moderního života již žádné stanovit ani nejde. I proto je pro ni patrně válka na Ukrajině válkou blízkou nejen geograficky.
Přečtete-li si eseje českých studentů, nebudete litovat. Vyjadřují v nich svůj neklid, pocit bezmoci, ale také naději a chuť s životními nejistotami bojovat, stejně tak, jako s nimi bojují mladí lidé na Ukrajině, jejichž výtvarnými pracemi jsme toto esejistické číslo obohatili.


Скачати повну версію: 8/2023 [PDF, 2.4 Mb]Всі попередні номери
Український журнал