УЖ
Українська Čeština
Polska English
LVIV - Open to the World

Український журнал

Keep Calm
Всі попередні номери

Keep Calm Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

českojazyčné vydání Ukrajinského žurnálu, které držíte v rukou, je v pořadí již sedmé a až na drobné výjimky je věnováno literatuře. Toto číslo, jež vzniklo ve spolupráci s Českou asociací ukrajinistů a studentským spolkem Východoevropský klub, si klade za cíl alespoň v základních rysech zmapovat vliv, který na ukrajinský literární proces měla tzv. revoluce důstojnosti a probíhající válečný konflikt na východě Ukrajiny. Položili jsme čtyři otázky šesti současným ukrajinským autorkám a autorům. Tématu ukrajinské literatury a jejím proměnám po Majdanu se částečně věnuje také rozhovor s ukrajinským autorem Olehem Šynkarenkem, který v listopadu navštívil Prahu.
Tým pracující nad tímto vydáním byl zčásti motivován snahou přiblížit čtenáři jména autorů, která nejsou v Česku tolik známá. Vedle textů Jurije Vynnyčuka (kterému zařazujeme ukázku z připravovaného knižního vydání) nebo Serhije Žadana tak v čísle najdete prózy Viktorije Ameliny a Iryny Cilyk. Ukrajinské literární dění v Česku přibližuje článek o loňském festivalu Měsíc autorského čtení, který hostil jednatřicet ukrajinských autorů, ale také rozhovor s Mychajlem Fesenkem, ukrajinským bohemistou a organizátorem výstavy věnované osobnostem Ukrajinské volné univerzity – instituci fungující v meziválečném Československu.
Kdybyste si chtěli odpočinout od literárních témat, doporučujeme rozhovor s předním ukrajinským historikem Jaroslavem Hrycakem. Tento rozhovor, který se točí mj. kolem tématu nové ukrajinské levice, znovu názorně ukazuje, jak nesmyslné jsou všechny pomluvy putinovců o údajně fašistické podstatě současné ukrajinské vlády. Každému soudnému člověku je zřejmé, že blíže k fašismu má právě strana agresora, jenž zahájil krvavou válku proti Ukrajině: režim trůnící v Kremlu, který na Ukrajinu a do celého světa vnáší rozkol, rozdmýchává sváry, šíří bacily netolerance, tupé agrese, války, zmaru a ničení.

Přejeme vám zneklidňující a podnětné čtení.


Скачати повну версію: 10/2015 [PDF, 1.5 Mb]Всі попередні номери
Український журнал